Udmeldelse

Udmeldelse hos OBBC

Udmeldelse skal altid ske skriftligt direkte til OBBC. Der er løbende måned + 1 måneds udmeldelsesfrist.

Ved udmeldelse kan du:

  • sende en mail til kontakt@obbc.dk
  • sende et kort/brev med posten
  • Man får altid en e-mail som bekræftelse, denne skal kunne fremvises hvis man mener der er sket en fejl.

Oplys dit fulde navn, telefonnummer og fødselsdato. samt fra hvilken måned du ønsker udmeldelse.

Manglende betaling eller afvisning af en opkrævning betragtes ikke automatisk som udmeldelse. Du er medlem, indtil du aktivt melder dig skriftligt ud.

Bemærk, at hvis du har haft passivt medlemskab, skal det aktiveres igen, før du kan udmeldes. Efter aktivering gælder alm. regler for udmeldelse, som er løbende måned + 1 måned.