Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Til alle medlemmer
(Opdateret d 31/1-22)

Dagsorden til ordinær generalforsamling
Mandag den 7. februar 2022 kl. 19.00

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab* for 2021 – til godkendelse
 • Fremlæggelse af budget for 2022
 • Behandling af indkomne forslag*

Valg af

 • Formand for 2 år
 • Formand Winnie Wolf – modtager ikke genvalg

Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

Bestyrelsesmedlem Tina Aagren-Svendsen – modtager gerne genvalg

 • Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

Bestyrelsesmedlem Betina Krogh – modtager ikke genvalg

 • Valg af 1. og 2. suppleant for 1 år

1. suppleant – ledig

2. suppleant – ledig

 • Valg af kritisk revisor for 1 år

Bjørn Petersen – modtager gerne genvalg

 • Eventuelt

*Regnskab samt indkommet forslag er tilgængelig i receptionen.

Felt