Hvem er vi?

60 ansatte

I OBBC vil du møde både ansatte og frivillige medarbejdere – i alderen ca. 13-90+ år. Vi er ca. 60 ansatte, hvoraf kun centerchefen er fuldtidsansat.

Vores instruktører er alle meget fagligt kompetente og en rigtig stor del uddannet indenfor det sundhedsfaglige område. Vi har således mange fysioterapeuter, sygeplejersker, læger, idrætsuddannede osv. ansat, hvilket er med til at give standarden endnu et nøk opad.

OBBCs højeste ledelse er bestyrelsen, der består af formand, næstformand, tre bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter samt en kritisk revisor. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer foregår på den årlige generalforsamling i februar.