Handelsbetingelser

Generelt for handelsbetingelser

Ved online køb af medlemskab gælder følgende:

Der pålægges 5 kr. i opkrævningsgebyr til Nets månedligt.

Du skal minimum være 13 år for at kunne tegne medlemskab i OBBC. 13-17 årige kan kun melde sig ind ved personlig henvendelse sammen med forældre. Forældre skal stå som betaler og registreres ved tilmelding til NETS indtil vedkommende er 18 år.

I OBBC modtages Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express.

Særlige kriterier for betalingskort

Maestro

Det er IKKE muligt at tilbyde abonnementsbetaling på Maestro kort.

Visa Electron

Kortet kan som udgangspunkt kun bruges i den fysiske handel, men enkelte udstedere tillader e-commerce transaktioner. Selvom kortet kan benyttes til e-commerce transaktioner, er det IKKE sikkert at udsteder (banken) tillader abonnementsbetaling (tilbagevendende betalinger) med kortet. Det kan give en situation, hvor den første transaktion går godt, men den/de efterfølgende bliver afvist. Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvilke Visa Elektron kort, som har mulighed for abonnementsbetaling og henviser til kortudsteder (banken).

§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan OBBC forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email og telefonnummer skal meddeles til OBBC.

§2 Medlemsbetingelser
OBBC kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret.

§3 Varighed/Medlemskab
Ved PBS / NETS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontant medlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for PBS/NETS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til OBBC på kontakt@obbc.dk.

Dog kan der være medlemskaber til kampagnepris, som ikke kan opsiges i kampagneperioden. Dette vil blive oplyst ved tilmelding.

§5 Prisændringer
OBBC forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Ledige pladser
OBBC kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.

§7 Afbud
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking systemet senest 4 timer før timen begynder.
Afbud til ene-lektioner skal meldes senest dagen før kl. 12 via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

§8 Værdigenstande
Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet OBBC ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§9 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af OBBC er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. OBBC tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§10 Bero/Pause/Passivt medlemsskab
Du kan som medlem sætte dit kort på pause ved ferie, sygdom eller andet. Kontakt receptionen for nærmere oplysninger.

§11 Hold udbud
OBBC har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

§12 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage, frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§13 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§14 Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med PBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§15 Doping
OBBC er en forening, medlem af DIF og samarbejder med Anti Doping Danmark (ADD). Som OBBC-medlem forpligter man sig til at lade sig dopingteste, hvis man af kontrollanter fra ADD udtages til test. Nægtelse af dopingtest eller positivt test-resultat medfører 2 års udelukkelse fra OBBC og DIF. Vi henviser til OBBCs dopingpolitik på www.obbc.dk
Regningen for en positiv test, pt. kr. 4.500, vil blive opkrævet det pågældende medlem. Ønsker medlemmet efter udstået karantæne at indmelde sig i OBBC, kan dette kun ske, såfremt der ikke er restance.