Foreningen

OBBC er en forening

At OBBC er en forening har betydning for klubbens medlemmer, bl.a. af følgende grunde:

  • Du har som medlem mulighed for at gøre din indflydelse gældende.
  • Klubbens overskud er ifølge vedtægterne forpligtet til at blive investeret i klubben, til glæde og gavn for medlemmerne.
  • Der er ingen aktionærer, som ejer OBBC. Det er medlemmernes klub.
  • Bestyrelsen og den daglige ledelse forvalter økonomien og tager udgangspunkt i medlemmernes behov.
  • OBBC er og drives som en forening, hvilket for det første betyder, at klubbens medlemmer selv er med til at bestemme nye tiltag og for det andet, at diverse priser er afstemt således, at OBBC har en sund økonomi, som kommer medlemmerne til gode.
  • Du kan ved at deltage i klubbens årlige generalforsamling være med til at bestemme, hvem der skal bestemme i din klub.
  • Du kan som medlem stille op til valg til bestyrelsen.

Hvert år i februar afholdes der ordinær generalforsamling. Her er alle klubbens medlemmer velkomne til at møde op og gøre deres indflydelse gældende. Bestyrelsens sammensætning vælges på demokratisk vis blandt klubbens opstillede medlemmer. Enhver, som har været medlem af OBBC i minimum 12 måneder op til generalforsamlingen, og som har lyst til og mod på at stille op til valg til bestyrelsen, har mulighed for det.

Foreningen blev stiftet i 1972 og har derfor mange års erfaring, både som forening og som træningscenter. OBBC har været medlemsforening i DIF (Danmarks Idræts-Forbund) siden 1996 og i DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) 2007-2010. Foreningen er i kraft af sit medlemskab i DIF automatisk tilknyttet Anti Doping Danmarks jævnlige doping-kontrol.